Thông Tin Thanh Toán

- Ngân hàng Vietcombank
TK Công Ty:  CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG G7 
Số TK        : 0021000454716
Ngân Hàng Vietcombank Chi Nhánh Hà Nội

- Ngân hàng Sacombank
TK Công Ty:  CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG G7 
Số TK        : 020073654328
Ngân hàng TMCP Thương Tín Sacombank Chi Nhánh Đông Đô - PGD Đào Tấn

X

Chatfacebook

Chat Facebook