Thông Tin Thanh Toán

- Ngân hàng Vietcombank
TK Công Ty:  CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG G7 
Số TK        : 0021000454716
Ngân Hàng Vietcombank Chi Nhánh Hà Nội

- Ngân hàng Sacombank
TK Công Ty:  CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG G7 
Số TK        : 020085209222
Ngân hàng TMCP Thương Tín Sacombank Chi Nhánh Hà Nội - PGD Mai Động

- Ngân hàng Vietcombank TK cá nhân 
Chủ TK       : PHẠM THANH VÂN
Số TK         : 1017761613
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chương Dương
  

- Ngân hàng Techcombank TK cá nhân 
Chủ TK        : PHẠM THANH VÂN
Số TK          : 19034363644018
Ngân hàng Teachcombank chi nhánh Lĩnh Nam

- Ngân hàng Sacombank TK cá nhân
Chủ TK         : PHẠM THANH VÂN
Số TK           : 020088608683
Ngân hàng TMCP Thương Tín Sacombank Chi Nhánh Hà Nội - PGD Mai Động

X

Chatfacebook

Chat Facebook