Thông Tin Thanh Toán

- Ngân hàng Vietcombank
TK Công Ty:  CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG G7 
Số TK        : 0021000454716
Ngân Hàng Vietcombank Chi Nhánh Hà Nội

- Ngân hàng Sacombank
TK Công Ty:  CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG G7 
Số TK        : 020073654328
Ngân hàng TMCP Thương Tín Sacombank Chi Nhánh Đông Đô - PGD Đào Tấn

- Ngân hàng Vietcombank TK cá nhân 
Chủ TK       : PHẠM THANH VÂN
Số TK         : 0301000359684
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm
  

- Ngân hàng Techcombank TK cá nhân 
Chủ TK        : PHẠM THANH VÂN
Số TK          : 19034363644018
Ngân hàng Teachcombank chi nhánh Lĩnh Nam

X

Chatfacebook

Chat Facebook