THÔNG TIN THANH TOÁN

– Ngân hàng Vietcombank
TK Công Ty:  CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG G7
Số TK        : 0021000454716
Ngân Hàng Vietcombank Chi Nhánh Hà Nội

– Ngân hàng Sacombank
TK Công Ty:  CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG G7
Số TK        : 020085209222
Ngân hàng TMCP Thương Tín Sacombank Chi Nhánh Hà Nội – PGD Mai Động

– Ngân hàng Vietcombank TK cá nhân
Chủ TK       : PHẠM THANH VÂN
Số TK         : 1017761613
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chương Dương

– Ngân hàng Techcombank TK cá nhân
Chủ TK        : PHẠM THANH VÂN
Số TK          : 19034363644018
Ngân hàng Teachcombank chi nhánh Lĩnh Nam

– Ngân hàng Sacombank TK cá nhân
Chủ TK         : PHẠM THANH VÂN
Số TK           : 020088608683
Ngân hàng TMCP Thương Tín Sacombank Chi Nhánh Hà Nội – PGD Mai Động